Sklo

Izolační sklo:

Izolační sklo je v dnešní době neodmyslitelnou součástí moderní výstavby.
  • je tvořeno dvěma nebo více tabulemi plochého skla
  • jejich vzdálenost je vymezována různě širokými hliníkovými nebo plastovými distančními profily
  • distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem s absorpčními vlastnostmi
  • díky tomu likviduje vlhkost a vyrovnává tlak v dutině mezi skly
  • vnější okraj izolačního skla je po celém obvodě utěsněn trvale pružným tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutiny
  • dutina mezi skly je vyplněna vysušeným vzduchem nebo, pro zvýšení tepelné izolace, vzácným plynem (argon, krypton)